Громадський бюджет (бюджет для громадян)

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН) – подання бюджету, інформації про його структуру, доходи і видатки, про бюджетний процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та досягнуті результати у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів, доступної мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного процесу, а також для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних рішень та оцінки їх ефективності. Г.б. створюється для забезпечення відкритості і прозорості бюджетного процесу. Г.б. – це інформування з основних положень державного або місцевого бюджету у спосіб, який є зрозумілим для всіх громадян. Зазвичай Г.б. використовують для представлення проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін до бюджету та звіту про виконання бюджету.

© Літвінов О.В.

Site Footer