Державне підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО –

підприємство, засноване на державній власності, функції з управління яким здійснюють Кабінет Міністрів України, уповноважені ним органи або інші суб’єкти, визначені законом; яке діє у формі унітарного підприємства (державне комерційне підприємство, засноване на праві господарського відання; казенне підприємство, засноване на праві оперативного управління) або корпоративного підприємства, державна частка в статутному капіталі якого перевищує 50%.

© Сірик В.В.

Site Footer