Органіграма

ОРГАНІГРАМА – схематичне відображення здійснюваного в організації групування структурних підрозділів, посад та взаємозв’язків між ними, основою побудови якої в органах публічного управління є штатні розписи, нормативно-правові акти про функціональний розподіл обов’язків, переліки структурних підрозділів, порядки діяльності структурних підрозділів.

© Плахотнюк Н.Г.

Site Footer