Мета публічного управління

МЕТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – забезпечення комплексного соціально-економічного й культурного розвитку держави, суспільства та кожної особи. Таке визначення стратегічної М.п.у. випливає з його демократичної сутності та доповнюється низкою інших положень. М.п.у. формується політичною системою, основу якої становить воля народу. Вона є необхідною складовою перспектив розвитку суспільства – суб’єктивною проекцією об’єктивного стану в майбутнє. Стратегічна мета доповнюється тактичними та оперативними цілями, які структуруються за напрямом управлінського впливу (економічні, соціальні, політичні, духовні тощо), за видами використовуваних засобів (організаційні, інформаційні, роз’яснюючі тощо). До безпосередніх цілей публічного управління належать також такі як: надання доступних і якісних адміністративних послуг, створення умов для реалізації громадянами їхніх прав і свобод, залучення громадськості до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань та деякі інші.

© Петровський П.М.

Site Footer