Лідерство в публічному адмініструванні

ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ АД-МІНІСТРУВАННІ – 1) різновид влади, специфікою якої є направленість згори донизу, а також те, що її носії виступають не більшістю, а є однією особою або групою осіб; 2) управлінський статус, соціальна позиція, яка пов’язана з прийняттям рішень; 3) керівна посада; 4) мистецтво; 5) метод роботи; 6) невід’ємний компонент роботи; 7) важливий компонент ефективного керівництва; 8) статус у суспільстві.

© Драгомирецька Н.М.

Site Footer