Депутатська діяльність

ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – різновид публічної політичної діяльності, спрямований на: 1) узгодження, збалансування та регулювання суспільних відносин між державою, соціальними групами, територіальними громадами та громадянами; 2) забезпечення функцій публічного управління та самоврядування через організаційні чинники суспіль-ного життя (створення адміністративно-правових норм, формування органів публічного управління та самоврядування) і процеси суспільного розвитку (залучення громадян до публічного управління, забезпечення зв’язків між державою та громадянським суспільством, підтримка належного рівня легітимності політичного режиму, органів публічного управління та самоврядування).

© Бебик В.М.

Site Footer