Інвеститура

ІНВЕСТИТУРА – наділення народом або компетентним органом (парламентом, президентом та ін.) одноособового (наприклад президента) або колегіального органу (наприклад уряду) владними повноваженнями. Відповідно щодо президента може бути народна і парламентська І., а щодо уряду – парламентська та президентська І.

© Рябець К.А.

Site Footer