Механізми публічної політики

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – механізми, які забезпечують можливості представлення та публічного узгодження позицій та інтересів заінтересованих сторін у прийнятті політичного, політико-управлінського рішення, спрямованого на досягнення суспільно значущих цілей та вирішення суспільно важливих завдань і проблем. Важливим при цьому є спосіб, у який актуалізується проблема, виходить на публічний та інституційний порядок денний і набуває статусу суспільно значущої; наскільки заінтересовані сторони, у вигляді публічних, громадських, політичних і приват-них акторів мають можливість користуватися каналами доступу до прийняття рішень; чи є ці канали публічними; чи існують зворотні зв’язки між суб’єктом і об’єктом прийняття рішень.

© Телешун С.О.

Site Footer