4.3. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

Окрім фізичних осіб, у правовому полі України діють юридичні особи. Отже, юридична особа, як суб´єкт підприємницької діяльності, має відокремлене майно, а фізична особа – суб´єкт підприємницької діяльності відокремленого майна для провадження підприємницької діяльності не має.

Створення юридичної особи для провадження підприємницької діяльності – це, фактично, створення підприємства. Згідно із статтею 1 Закону України “Про підприємства в Україні” підприємство, як окрема юридична особа, має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, але не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Site Footer