Інкрементальна політика

ІНКРЕМЕНТАЛЬНА ПОЛІТИКА – модель публічної політики, в процесі розроблення якої існуючі напрями політики розглядаються як основа для здійснення подальших змін, які мають бути поступовими, помірними та не радикальними. Ґрунтується на інкременталізмі – теоретичному підході до розроблення публічної політики, згідно з яким вона є результатом процесу взаємодії та взаємного пристосування широкого кола акторів, які відстоюють різні цінності та володіють різноманітною інформацією. Замість розроблення нової політики “з чистого аркуша” виробники політики прагнуть удосконалювати і розвивати ту політику, що вже існує. Для середовища розроблення І.п. характерними є складність та взаємопов’язаність проб-лем, широке коло зацікавлених акторів, високий ступінь невизначеності щодо можливих альтернатив і наслідків та обмеженість ресурсів. Модель І.п. широко застосовується під час розроблення напрямів внутрішньої та зовнішньої полі-тики, наприклад у бюджетному процесі. Інколи термін “І.п.” перекладається українською як “прирісна політика”.

© Рудік О.М.

Site Footer