Вертикальна політика

ВЕРТИКАЛЬНА ПОЛІТИКА

тема цілей, заходів, засобів та дій, що вироблена і запроваджується за принципом “згори-донизу”, тобто суб’єктами рівнів, які є нижчими за рівень її вироблення.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer