Культурні індустрії

КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ – 1) інтегральна соціально-економічна діяльність, яка використовує потенціал творчої ідеї з метою створення і ринкового поширення творів, практик, просторів і послуг мистецького та загального культурного характеру; 2) загальний термін, який використовується на позначення креативних індустрій та арт-індустрій.

© Овчаренко С.В.

Site Footer