Інформаційно-аналітична діяльність

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – особливий напрям інформаційної діяльності, пов’язаний із виявленням, опрацюванням, збереженням та поширенням інформації у сфері управління, політики, економіки тощо. Процес І.-а.д. являє собою певну систему послідовних кроків і дій, а саме: визначення ключової проблеми; вироблення загального оцінного критерію; ідентифікацію альтернативних рішень; оцінку і вибір альтернатив; моніторинг, аналіз та оцінювання результатів діяльності.

© Телешун С.О.

Site Footer