Відбір кадрів на державну службу

ВІДБІР КАДРІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ – система заходів та суб’єктів відбору, що забезпечують формування такого складу державної служби, кіль-кісні та якісні характеристики якого від-повідали б цілям і завданням державної служби; кадрова технологія з визначення конкретних персоналій з бази даних для висування їм пропозицій щодо встановлення трудових та/або державно-службових відносин.

© Сурай І.Г.

Site Footer