Кадровий аудит

КАДРОВИЙ АУДИТ – залежної оцінки кадрової політики організації. Предметом К.а. може бути як загальна кадрова політика, так і її окремі складові – політика відбору і найму, політика оцінки та розвитку персоналу, політика у сфері мотивації та стимулювання тощо. К.а. може виконувати ревізійну та консалтингову функції. Ревізійна функція передбачає встановлення відповідності кадрової політики нормативно-правовим актам та внутрішньофірмовим документам організації. Обов’язковий аудит проводиться у визначених нормативними документами випадках та за дорученням органів державної влади. Консалтингова функція аудиту реалізується при добровільному аудиті, який проводиться за рішенням організації і передбачає розробку пропозицій щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу організації. Аудит може проводитись або внутрішніми співробітниками організації, які не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за підрозділ, що перевіряється (внутрішній аудит), або сторонньою організацією (зовнішній аудит).

© Надточій А.О.

Site Footer