Місцеве лідерство

МІСЦЕВЕ ЛІДЕРСТВО – 1) тип управлінської взаємодії в місцевому самоврядуванні (у цьому випадку між лідером і послідовниками), заснований на найбільш ефективному для певної ситуації поєднанні різних джерел влади і спрямований на спонукання людей до досягнення загальних цілей у вирішенні питань місцевого значення через стійку систему способів, прийомів, методів впливу посадової особи місцевого самоврядування на територіальну громаду чи її частину, у якій виявляються особисті якості керівника й особливості населення села, селища, міста; 2) суттєвий компонент діяльності посадової особи місцевого самоврядування, державного службовця місцевого органу виконавчої влади чи громадського діяча, пов’язаний з цілеспрямованим впливом на поведінку територіальної громади, групи або окремих осіб. Інструментами такого впливу виступають навички спілкування й особисті якості менеджера, формування волі, стратегії, реалізації наміченого і збереження досягнутого, що відповідає зовнішнім і внутрішнім потребам територіальної громади чи її частини.

© Борщ Г.А.

Site Footer