Демократичний транзит (перехід)

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ (ПЕРЕХІД) – 1) самостійний напрям наукових досліджень, що вивчає передумови, ресурси, характер, процедури і процеси змін перехідного характеру, пов’язаних зі становленням якісно нового стану політичної, економічної, духовної, соціальної системи або суспільства в цілому; 2) низка соціальних та інституціональних змін, що прокладають шлях заміні авторитарних/тоталітарних методів правління демократичними. У процесі переходу – або транзиту – до демократії зазвичай розрізняють три стадії: лібералізацію, демократизацію і консолідацію.

© Гонюкова Л.В.

Site Footer