Дефолт політичний

ДЕФОЛТ ПОЛІТИЧНИЙ – кризовий стан держави, за якого всі або принаймні більшість суб’єктів державної влади не спроможні здійснювати свої владно-управлінські повноваження, спрямовані на виконання політичних зобов’язань держави перед народом і зовнішніми партнерами.

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer