Підготовка публічних службовців

ПІДГОТОВКА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ – успішне виконання особою відповідної освітньої програми (як правило освітньо-професійної, рідше – освітньо-наукової), що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії) за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на публічній службі (державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування), зокрема за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

© Кіцак Т.М.

Site Footer