Інформаційна культура публічного службовця

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ – складова загальнолюдської культури, об’єктом якої є інформаційна сфера діяльності публічного службовця, що вимагає володіння знаннями, вміннями, навичками щодо сутності та ролі інформації у професійній діяльності; вільного орієнтування в інформаційних потоках та здійснення пошуку інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; грамотного використання, оцінки, аналітико-синтетичної обробки, накопичення, систематизування інформації для забезпечення інформаційної, інформаційно-аналітичної, аналітико- прогностичної підтримки професійної діяльності.

© Муравицька Г.В.

Site Footer