М-тест (тест малого бізнесу, SME-Test)

М-ТЕСТ (ТЕСТ МАЛОГО БІЗНЕСУ, SME-TEST) – спосіб оцінювання впливу державного регулювання на малий та мікробізнес шляхом аналізу стандартних витрат стандартних процесів та дій суб’єктів господарювання, необхідних для належного виконання запропонованого державного регулювання. В основу цього способу покладено метод стандартних витрат. Проведення М-т. передбачає 4 основних етапи: визначення та попередня оцінка підприємств, на яких буде поширюватися дія регулювання; проведення консультацій із представниками малого, мікробізнесу та бізнес-асоціаціями; вимірювання впливу регулювання на малий і мікробізнес, розробка та застосування компенсаторних заходів для пом’якшення негативних наслідків для малого і мікробізнесу. В Україні М-т. запроваджено на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та відповідає “Think Small First” – A “Small Business Act” for Europe. М-т. є складовою аналізу регу-ляторного впливу, який готується до кожного регуляторного акта, є ефективним інструментом для оцінювання витрат малого бізнесу на виконання регулювань, аргументації спрощення регулювань або розробки пом’якшувальних заходів.

© Літвінов О.В.

Site Footer