Повноваження суб’єкта публічного управління

ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ –

побудова компетенції та статусу відповідного органу публічної влади являє собою право особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи особи, яка виконує публічно-управлінські функції в організації, діяти в певній ситуації способом, передбаченим нормативно-правовим актом, що дає можливість виконувати поставлені завдання, використовуючи спеціальні способи та засоби правового регулювання.

© Шумляєва І.Д.

Site Footer