4.2.8. Відкриття поточного банківського рахунку суб`єктові підприємницької діяльності – фізичній особі

Відповідно до вимог законодавства суб´єктам підприємницької діяльності – фізичним особам не обов´язково мати банківський рахунок.

Однак якщо специфіка Вашої підприємницької діяльності вимагає наявності рахунку, то поточний рахунок для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій Вам, як суб´єктові підприємницької діяльності – фізичній особі, можуть відкрити в будь-якому банку України за Вашим вибором та за згодою цього банку на умовах договору між Вами (власником рахунку) та установою банку.

Для відкриття поточного рахунку в установу банку подаються такі документи:

1) заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана суб´єктом підприємницької діяльності;

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

3) копія документу, що підтверджує взяття суб´єкта підприємницької діяльності – фізичної особи на податковий облік, засвідчена органом державної податкової служби, нотаріально або уповноваженим працівником банку (Довідка за формою № 4-ОПП);

4) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України (Довідка для пред´явлення в банк про реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України);

5) картка із зразками підписів, що ставляться за присутності працівника банку, який відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником або нотаріально;

6) копія документу, що підтверджує реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку (якщо фізична особа – суб´єкт підприємницької діяльності використовує найману працю).

Також під час відкриття поточного рахунку суб´єкт підприємницької діяльності – фізична особа повинен подати паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

За присутності суб´єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, який відкриває поточний рахунок, уповноважений працівник банку робить копії сторінок паспорту (що містять останнє фото, прізвище та ім´я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності – інформацію про постійне місце проживання громадянина) або документу, що його замінює, та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Картка із зразками підписів може містити зразки підписів не лише власника рахунку, а й його довірених осіб. У такому разі підпис довіреної особи засвідчується уповноваженою особою банку за умови пред´явлення паспорту чи іншого документу, що його замінює.

Протягом трьох робочих днів від дня відкриття рахунку (включаючи день відкриття) не забудьте подати особисто або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, у якому Вас взято на податковий облік, повідомлення про відкриття поточного рахунку в установі банку.

Днем відкриття поточного рахунку вважається дата, зазначена на поданій підприємцем заяві на відкриття поточного рахунку в розділі “Відмітки банку”.

Суб´єкт підприємницької діяльності – фізична особа повинен подати в установу банку повідомлення про відкриття поточного рахунку в установі банку з відміткою про взяття цього рахунку на облік органом державної податкової служби. До моменту отримання установою банку такого повідомлення за цим поточним рахунком здійснюються операції лише із зарахування коштів.

Також не пізніше як за 30 днів від дня видачі Довідки для пред´явлення в банк про реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України треба подати (надіслати) відривний корінець Довідки, заповнений уповноваженим працівником банку, до органу Пенсійного фонду України, у якому Ви зареєстровані.

Банки відкривають поточні рахунки суб´єктам підприємницької діяльності –фізичним особам протягом 10 календарних днів після отримання банком повного пакету документів на відкриття рахунків.

Site Footer