Громадський моніторинг якості публічних (муніципальних) послуг

ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ (МУНІЦИ-ПАЛЬНИХ) ПОСЛУГ – спеціальним чином організована постійна, регулярна (періодична за певними віхами) або однократна (разова, за ініціативою, за за-мовленням) діяльність, що виконується як дослідження процесів надання від-повідних послуг громадськістю або інституціями громадянського суспільства і має на меті отримання інформації щодо реальної якості послуг і рівня задоволеності нею громадян, а також визначення напрямів та інструментів справляння впливу на місцеву владу з метою покращання ситуації.

© Шаров Ю.П.

Site Footer