Інституціональний розвиток

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК – процес змін, спрямований на генерування, імпорт нових або трансформацію існуючих політичних, соціальних, економічних, правових, фінансових та інших інститутів, який передбачає їх свідоме створення на основі виявлення реальної потреби в них.

© Ребкало В.А., Кожушко А.О.

Site Footer