Напруженість суперечностей сучасної держави

НАПРУЖЕНІСТЬ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ. Для будь-якої сучасної держави характерною є напруженість таких суперечностей: 1) влада завжди втрачає динаміку щодо вирішення “державних справ”, якщо відсутні правові механізми впливів на неї з боку народу (“джерела влади”); 2) для держави необхідно свідомо, науково обґрунтовано створити такі умови, щоб вона отримала звичайну (природну) здатність до саморозвитку, самовдосконалення, самоуправління, самоврядування, відносної самодостатності, відкритості; 3) з метою забезпечення публічного управління держава має стати демократичним, правовим інститутом взаємодії людей як унікальностей, наділених власною свідомістю і самосвідомістю, що природно переймаються виключно власними потребами та інтересами з приводу свого життєзабезпечення; 4) народ як соціальна цілісність, що проживає на певній території, є джерелом влади, тобто делегує владі певні повноваження, які не може здійснювати окрема людина самотужки, отже, публічне управління має ґрунтуватися не на суб’єкт-об’єктній парадигмі взаємодії влади і громадян, а на їх партнерських відносинах.

© Корженко В.В.

Site Footer