Політична культура державного службовця

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ – сукупність позицій, цінностей і кодексу поведінки державного службовця, що стосується взаємовідносин із суспільно-політичними інститутами та громадянами. Структурно політична культура є єдністю політичних знань та політичної свідомості, політичних переконань і цінностей, політичних дій; пов’язана з правовою культурою, моральністю, ідеологією. Виконує функції: пізнавальну (засвоєння необхідних суспільно-політичних знань і формування в них компетентних політичних поглядів і переконань); комунікативну (передача політичних знань, цінностей, навичок); нормативно-ціннісну (задає в цілому певні норми, стандарти, цінності, установки політичного мислення і поведінки; фіксує ієрархію політичних цінностей); виховну (формує політичну свідомість і навички політичної діяльності, адекватні цій політичній системі); мобілізаційну (організовує на вирішення державних, суспільних, політичних і соціальних завдань); інтеграційну (формує широку і стійку соціальну базу конкретного політичного устрою); регулятивну.

© Клименко І.В.

Site Footer