Адміністративне рішення

АДМІНІСТРАТИВНЕ РІШЕННЯ –

оформлене у відповідній адміністративно-правовій формі осмислене, творче, вольове, допустиме, врегульоване нор-мами адміністративного права діяння, здійснюване суб’єктом такого права, яке є результатом аналізу документів, фактів, висновків, обговорень, прогнозувань, обмірковувань дій і намірів, пов’язане з реалізацією прав, обов’язків, повноважень та спрямоване на підготовку, розгляд, вирішення, розв’язання конкретної ситуації, проблеми, завдання або спору.

© Тучак М.О.

Site Footer