Судові та правоохоронні органи
Ковалів М. В., Єсімов С. С., Назар Ю. С., Гаврильців М. Т., Лук’янова Г. Ю., Годяк А. І., Бліхар М. М.
Господарське процесуальне право
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П.
Інтелектуальна власність
С.М.Махнуша, С.М.Фролов
Державне управління. Том 2
Ковбасюк Ю.В.
Державне управління. Том 1
Ковбасюк Ю.В.
Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики
Дрозд О.Ю.
Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої державою або органами влади
Демкова М. С., Коба С. С., Лавриненко І. О., Український Д. Я.
Міграційне право України
Гусаров С.М.
Публічне управління: термінологічний словник
Куйбіда В.С., Білинська М.М., Петроє О.М.
Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти
Романовська Д.Д.
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації
Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ.
Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні
Шевчук С.
Соціологія девіантної поведінки
Мінц М.О.
Підприємництво та його організаційно-правові засади
Коваленко О. В.
Дозвілля в зарубіжних країнах
Петрова І.В.
Етика бізнесу
Статінова Н.П., Радченко С.Г.
Пропедевтична педіатрія
Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.
Захист у господарській справі
Зейкан Я.П.
Концептуальні засади взаємодії політики й управління
Е.А.Афонін, Я.В.Бережний, О.Л.Валевський та ін.; за заг. ред. В.А.Ребкала
Художня культура. 11 клас
Назаренко Н.В., Ковальова І.О.
Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст
Мельниченко Б.Б.
Конституційне право України
Демків Р.Я.
Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ
Батюк О.В., Благута Р.І., Гумін О.М.,за заг. ред. Є.В. Пряхіна