Архітектура електронного урядування (е-урядування) (E-Govemment Architecture)

АРХІТЕКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ (Е-УРЯДУВАННЯ) (E-GOVERNMENT ARCHITECTURE) – концептуальна модель опису основних (правового, організаційного, семантичного, прикладного та інфраструктурного) шарів системи електронного урядування з метою розбудови електронної взаємодії органів публічного управління на принципах інтероперабельності.

© Пігарєв Ю.Б.

Site Footer