Ефективність публічної політики

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – співвідношення між затратами на проведення політики та її результатами. На відміну від результативності, ефективність враховує, чого коштує розв’язання суспільних проблем і досягнення цілей політики. Затрати і результати можуть вимірюватись у натуральних одиницях ресурсів і продуктів (показники продуктивності кожного з ресурсів) і у вартісних одиницях із використанням показників витрат (грошової оцінки затрачених ресурсів) і вигід (грошової оцінки очікуваних чи фактично отриманих результатів). Тоді показниками ефективності будуть чисті вигоди (різниця між вигодами і витратами) і дохідність (відношення вигід до витрат). Основний метод визначення ефективності політики – аналіз вигід і витрат.

© Кілієвич О.І.

Site Footer