Політика місцевого розвитку

ПОЛІТИКА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших акторів, спрямованих на досягнення цілей щодо розвитку певних сфер і галузей сіл, селищ, сіл, їх об’єднань, а також об’єднаних територіальних громад.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer