Політична діяльність

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – вид суспільної діяльності суб’єктів політичного процесу, сутність якої полягає в сукупності дій окремих індивідів (громадянин, громадський діяч, лідер), соціальних груп (страти, класи, партії, громадські організації, групи інтересів тощо), спрямованих на реалізацію їх політичних інтересів і мобілізацію політичної волі, насамперед для завоювання, утримання і використання влади та досягнення політичної мети.

© Яковлева Л.І.

Site Footer