4.3.9. Взяття суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи на облік в органі державної податкової служби

Наступним кроком у реєстрації новоствореного підприємства є візит до органу державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства для взяття його на облік платників податків. Це необхідно зробити протягом 20 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що всі документи для взяття на облік платників податків повинен подавати або особисто власник (власники), або засновник (засновники) чи уповноважена ним (ними) особа (заявник), або призначений керівник, або головний бухгалтер підприємства.

Відповідно до законодавства подаються такі документи:

1) заява за формою № 1-ОПП, бланк якої можна придбати в органі державної податкової служби. Заява за формою № 1-ОПП підписується власником, засновником або призначеним керівником, чи головним бухгалтером підприємства. Заяву за формою № 1-ОПП необхідно подати до відділу обліку платників податків, потім вона реєструється в загальному відділі (канцелярії);

2) нотаріально засвідчені коті статуту (якщо це потрібно для створюваної організаційної форми підприємства), установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

3) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності;

4) копія довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння Ідентифікаційного коду.

Якщо серед засновників та (або) власників підприємства є юридичні особи — резиденти України, які перебувають на податковому обліку в інших органах державної податкової служби, то під час взяття підприємства на облік платників податків такі засновники та (або) власники мають подати копію довідки про взяття їх на облік платників податків за формою № 4-ОПП, виданої в податковій інспекції за їхнім місцезнаходженням.

Однак перелік необхідних документів цим не обмежується, оскільки особа, яка подає документи, повинна пред´явити свій паспорт та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО власникам, засновникам (якщо власники та засновники підприємства — фізичні особи), а також директорові та головному бухгалтерові підприємства. Якщо Ви не пред´явите паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, працівники податкової інспекції мають право не прийняти у Вас документи для взяття на податковий облік.

Законодавство вимагає також, щоб перед взяттям на податковий облік підрозділ податкової міліції органу державної податкової служби, до якого Ви звернулися, здійснив перевірку паспортних даних і встановив місцезнаходження платника податків.

Це означає, що перед поданням документів для взяття на податковий облік працівники податкової міліції можуть вимагати, щоб засновники, власники, директор та головний бухгалтер з´явилися до них на співбесіду. Під час співбесіди в підрозділі податкової міліції не тільки перевірять паспортні дані, оригінал чи копію документу, що підтверджує місцезнаходження підприємства (договір оренди та ін.), а й спитають про походження майна підприємства (чи не є воно фіктивним тощо). У разі відсутності претензій до Вас і новоствореного підприємства, на примірнику статуту або установчих документів працівник підрозділу податкової міліції проставить відповідний штамп.

Якщо Ви подали всі необхідні документи, податкова інспекція повинна взяти новостворене підприємство на податковий облік протягом двох робочих днів після надходження заяви за формою № 1-ОПП.

Після взяття підприємства на податковий облік у податковій інспекції Вам мають видати Довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, яка підтверджує взяття підприємства на податковий облік, а також поставити на примірнику статуту підприємства відмітку (штамп) за підписом відповідальної особи податкової інспекції про взяття на податковий облік.

Крім того, належить подбати про те, щоб у податковій інспекції Вам видали копії довідки за формою № 4-ОПП, які потрібно пред´являти в тих установах банків, де Ви будете відкривати поточні рахунки підприємства, а також в інших органах державної влади.

Якщо банківська установа відкрила рахунки Вашому підприємству, то протягом трьох робочих днів від дня відкриття рахунку (включаючи день операції) Ви зобов´язані подати особисто або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, у якому Ваше підприємство перебуває на обліку, повідомлення про відкриття рахунків в установах банків. Пам´ятайте: якщо Ви не повідомите податковій інспекції про відкриття рахунків у банках, то до Вашого підприємства можуть застосувати штрафні санкції.

Нарешті, Ваше підприємство взято на податковий облік. Однак візити до податкової інспекції на цьому не закінчуються, оскільки для підприємства треба відразу обрати загальну або спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Обравши загальну систему оподаткування, обліку та звітності, Ваше підприємство повинно буде нараховувати й сплачувати в повному обсязі всі встановлені законодавством податки та збори. Для обрання загальної системи оподаткування, обліку та звітності підприємство має зареєструватися в податковій інспекції тільки як платник податку на додану вартість (ПДВ), якщо це підприємство підпадає під визначення платника цього податку (про реєстрацію підприємства як платника ПДВ див. Розділ 2.9.1). Додатково реєструватися в цьому органі не потрібно.

Підприємства мають право обирати такі спрощені системи оподаткування, обліку та звітності: робота за єдиним податком, за спеціальним торговим патентом, за фіксованим сільськогосподарським податком.

Реєстрація суб´єкта підприємницької діяльності —

юридичної особи як платника податку на додану вартість. Якщо Ваше підприємство підпадає під будь-яке з наведених у статті 2 Закону України “Про податок на додану вартість” визначень платника ПДВ (див. Витяг з цього Закону в додатках), то воно зобов´язане зареєструватися як платник ПДВ незалежно від виду діяльності й запланованого обсягу операцій з продажу товарів (робіт, послуг). Можна й добровільно зареєструвати підприємство платником ПДВ, якщо воно не підпадає під визначення платника ПДВ.

Якщо Ви подали до органу державної податкової служби заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності й обрали 10-відсоткову ставку єдиного податку, то Ви не повинні реєструвати підприємство платником ПДВ. Однак якщо Ви обрали 6-відсоткову ставку єдиного податку, то Ваше підприємство мусить бути зареєстроване як платник ПДВ.

Для реєстрації підприємства як платника ПДВ необхідно звернутися до органу державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства. При цьому Ваше підприємство вже має стояти на податковому обліку в цій податковій інспекції.

Пам´ятайте: Ви повинні подати або надіслати реєстраційну заяву до податкової інспекції не пізніше ніж 20-го календарного дня, що настає за останнім днем 12-місячного періоду, протягом якого обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) підприємства перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, якщо Ваше підприємство провадить на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти, то незалежно від обсягу продажу Ви зобов´язані подати (надіслати) реєстраційну заяву до податкової інспекції не пізніше ніж за 10 календарних днів перед початком провадження підприємницької діяльності з торгівлі за готівку.

У такому разі зручніше відразу після того, як Ваше підприємство взяли на податковий облік, подати до тієї самої податкової інспекції документи для реєстрації підприємства як платника ПДВ.

Для реєстрації підприємства як платника ПДВ подаються такі документи:

1) реєстраційна заява особи за формою № 1-Р;

2) платіжний документ про сплату встановленої суми за Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ.

Реєстраційна заява може бути надіслана на адресу органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення. Вартість бланків реєстраційної заяви та свідоцтва про реєстрацію становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Протягом 10 днів орган державної податкової служби зобов´язаний видати (надіслати поштою з повідомленням про вручення за Ваш рахунок) Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р або письмову відмову у видачі Свідоцтва. Пам´ятайте, що відмовити у видачі Свідоцтва Вам можуть лише в тому разі, якщо Ви подали недостовірні дані.

Якщо у Вашого підприємства виникло зобов´язання зі сплати ПДВ, то у Свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ на підставі інформації, наданої підприємством, вказується дата виникнення такого податкового зобов´язання. У податковій інспекції Ви відразу зможете засвідчити копії свідоцтва про реєстрацію платника на додану вартість. Зауважимо, що згідно з пунктом 9.5 статті 9 Закону України “Про податок на додану вартість” копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені органом державної податкової служби, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах. Правила такого розміщення та відповідальність за порушення цих правил встановлюються центральним органом державної податкової служби України.

Після включення Вашого підприємства до Реєстру платників податку на додану вартість йому буде присвоєний індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який зберігається за ним до моменту його виключення з Реєстру.

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ Ви повинні використовувати під час оформлення всіх видів документів, які пов´язані з розрахунками в момент придбання товарів, а також з обліком, звітністю щодо ПДВ, оформленням податкового кредиту.

Реєстрація суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника єдиного податку. Новостворений суб´єкт підприємницької діяльності — юридична особа може обрати спосіб оподаткування за єдиним податком. Винятки становлять лише підприємства, які придбали спеціальний торговий патент; довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи; підприємства, у статутному фонді яких частки, належні юридичним особам — учасникам та засновникам цих підприємств, що не є суб´єктами малого підприємництва, перевищують 25%.

Як платник єдиного податку, підприємство зобов´язане вести Книгу обліку доходів і витрат суб´єкта малого підприємництва — юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Для цього Книгу необхідно прошнурувати й пронумерувати, а потім зареєструвати її в податковій інспекції.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності належить подати до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації підприємства письмову заяву про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку за встановленою формою, яку можна придбати в податковій інспекції. У заяві обов´язково зазначається обрана ставка єдиного податку.

Протягом 10 робочих днів після одержання заяви орган державної податкової служби зобов´язаний або безоплатно видати Свідоцтво про право сплати єдиного податку, або дати письмову вмотивовану відмову.

Якщо заяву про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку було подано відразу після державної реєстрації та взяття на податковий облік підприємства, то підприємство має право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку й звітності з того кварталу, у якому проведено його державну реєстрацію.

Site Footer