Здійснення політики

ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ – процес постановки завдань, вибору цілей для реалізації мети, досягнення результату, пов’язаного з певним курсом політики. З.п. –

1) процес від сформульованого її наміру до впливу і спостереження результатів (М.Ківіньємі);

2) процес трансформації цілей, пов’язаних із певним курсом політики, в результати (С.Брукс);

3) процес виконання, удосконалення, реалізації планів і концепцій (Л.Пал);

4) процес, коли “гума політики б’є шлях” (П.Браун);

5) еволюція як постійна зміна ідеї, що втілюється в життя (Мейджоун і Вілдавскі).

Здійснення політики має кілька характерних рис:

1) не виконується автоматично, а потребує докладання великих зусиль (Едвардс і Шарканскі);

2) “лонгітудинальність” (Пресман і Вілдавські), тобто тривалість та багатоманітність учасників;

3) складність спільних дій;

4) чіткий розподіл ролей – творці політики не є адміністраторами, які її здійснюють;

5) конкретизація та неможливість досконалості – неминучість відходу від початкових концепцій і задумів;

6) надання можливості “чогось навчитися і, якщо можна, виправити” (Л.Пал);

7) потреба у підтримці, тобто комплексі заходів, які забезпечать здійснення саме таким чином, як це передбачалося (Петон і Савіцкі).

© Зубчик О.А., ШульгаМ.А.

Site Footer