Інновація відносна (у сфері розвитку територіальних громад)

ІННОВАЦІЯ ВІДНОСНА (У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД) – продукт або підхід до його створення, який, незважаючи на наявність аналогів на інших територіях та ринках, буде сприйматися як новий саме для конкретної територіальної громади внаслідок привнесення нової якості до якогось виду її суспільно корисної діяльності. До І.в. в аспекті реалізації проектів місцевого розвитку можна віднести нові (комбіновані, інтегровані, інкорпоровані тощо) підходи, методики, концепції або суто нові рішення, що підвищують ефективність управлінської або проектної діяльності зі створення продукту проекту, унікального для певної території або певної групи населення, а також покращують результат цієї діяльності. Такі інновації більшою мірою сфокусовані на запозиченні передового вітчизняного й зарубіжного досвіду та кращих практик, їх адаптації до конкретних місцевих умов та реалій.

© Чикаренко І.А., Шаров Ю.П.

Site Footer