Логролінг

ЛОГРОЛІНГ – процес взаємовигідного обміну підтримкою між політиками, зацікавленими у вирішенні питань, що становлять інтерес для кожного з них. Найчастіше Л. застосовується під час законодавчої діяльності, коли депутат парламенту (або іншого представницького органу) прагне отримати необхідну підтримку важливого для нього питання або законопроекту з боку інших депутатів в обмін на свій голос на користь проектів своїх колег. Л. є також законотворча практика поєднання в одному законопроекті кількох різних питань, жодне з яких окремо не змогло б отри-мати підтримки законодавців, з метою об’єднання голосів за кожне з них у більшість на користь прийняття всього акта. Практика Л. походить із політичного процесу в США, де згодом набула найбільшого розвитку й поширення. Л. є важливою частиною демократичного прийняття рішень, однак за певних умов він може перетворитись на відверту торгівлю голосами або благами, що призводить до розквіту політичної корупції, переважання окремих інтересів над загальними.

© Рудік О.М.

Site Footer