5.3. Категорії спорів

Суб´єкт, права якого порушені, може вимагати:

– визнання цього права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право;

– відновлення становища, яке існувало до порушення;

– примусове виконання обов´язку в натурі;

– зміна правовідношення;

– припинення правовідносин;

– відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

– відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

– визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд також може захистити право інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси іншим цивільно-правовим способом, що встановлений договором чи законом.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої відносять суперечки про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної діяльності об´єктом інтелектуальної власності. Стосовно об´єктів промислової власності це суперечки:

– пов´язані з відмовою у видачі патенту;

– щодо заперечень третіх осіб проти видачі патенту;

– про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносять суперечки, що стосуються порушення прав:

– про заборону дій, що порушують права на патент;

– про відшкодування шкоди, вданої порушником патентних прав;

– про визнання дій, що не порушують патент;

– про післякористування винаходів, пов´язане з укладанням чи використанням ліцензійних угод;

– про надання примусової ліцензії;

– про виплату винагороди автору роботодавцем;

– про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

Site Footer