Метаврядування (метаговернанас)

МЕТАВРЯДУВАННЯ (МЕТАГОВЕРНАНАС) – концепція, яка дає змогу виробляти певний рівень скоординованого управління шляхом розробки і використання доцільних комбінацій “чистих стилів врядування”: ієрархічного, ринкового і мережевого для досягнення най-кращих результатів . Передбачає можливість “переключатись” з одного стилю врядування на інший. Його застосування як розважливе втручання в стилі врядування та створення “гібридів” підвищує здатність і можливості організацій державного сектору для розв’язання склад-них соціально-економічних проблем. Використання М. передбачає ситуацій-ний підхід і визначається: типом завдання, організаційною культурою і балансом стейкхолдерів. Стилі врядування мають культурний вимір. Стиль врядування, близький до національної культури, буде першим стилем, який буде застосовано як домінуючий стиль.

© Ліпенцев А.В.

Site Footer