Маркетинг політичний

МАРКЕТИНГ ПОЛІТИЧНИЙ – 1) система “особистісного” (висування кандидатів) “програмного” (розробка ідеологічних та інших засад) та інформаційного (реклама, PR) впливу на виборців із метою здобуття влади; 2) сукупність теорій і методів, якими можуть користуватися політичні організації та органи влади з двоєдиною метою: визначити свої завдання і програми та вплинути на поведінку громадян; 3) сукупність форм, методів і технологій дослідження, проектування, регулювання та впровадження у суспільно-політичну практику тих чи інших настанов суспільної свідомості з метою завоювання й утримання контролю за ринком влади.

© Газізов М.М.

Site Footer