Джерела публічного права

ДЖЕРЕЛА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА –

у формальному сенсі результат правотворчої діяльності компетентних органів державної влади і місцевого самоврядування (нормативно-правовий акт) у сфері регулювання відносин, що виникають у процесі організації і здійснення публічного управління, який характеризується встановленням, зміною чи припиненням норм права, неодноразовістю застосування та ієрархічним підпорядкуванням.

© Шумляєва І.Д.

Site Footer