Тема 8. Фінанси, банки та кредит. Їх роль в системі підприємництва

План

8.1. Сутність фінансів суб’єктів підприємницької діяльності. Організація фінансової діяльності підприємств.

8.2. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких структур.

8.3. Суть та функції кредиту. Банківське кредитування суб’єктів господарювання: види, принципи, організація.

8.4. Форми небанківського кредитування, їх характеристика.

Основні поняття: фінанси, фінансові ресурси, виробничі фонди, банки, банківські операції, банківські рахунки, кредит, кредитування підприємницької діяльності, простий та складний відсоток.

Site Footer