Запит парламентський

ЗАПИТ ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ – право парламенту або однієї з його палат направити звернення до державного органу чи посадової особи для отримання інформації з питань, що перебувають у компетенції парламенту.

© Гошовська В.А.

Site Footer