2. Правове регулювання міграційних процесів у США

Певною складністю й багатоманітністю відзначається система правового регулювання міграційних процесів у США. Одним із виконавчих департаментів Федерального уряду США є Міністерство внутрішньої безпеки США [англ. Department of Homeland Security (DHS)). До складу DHS входять Служба імміграції та громадянства США [англ. United States Citizenshipand Immigration Services (USCIS), Імміграційна та митна поліція США [англ. US Immigrationand Customs Enforcement) і Прикордонна та митна охорона США [англ. US Customsand Border Protection), Саме ці три служби відповідають за внутрішню безпеку США в міграційній сфері.

Служба громадянства та імміграції США [англ. United States Citizenshipand Immigration Services, USCIS) — підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США, який курирує питання імміграційної політики та громадянства. Вона виконує низку адміністративних функцій, що раніше перебували в юрисдикції Служби імміграції та натуралізації (INS), яка входила до складу Міністерства юстиції США. Пріоритетними завданнями USCIS є сприяння національній безпеці, усунення черги в розгляді заявок на імміграцію, а також поліпшення обслуговування клієнтів. USCIS очолює директор, який підпорядковується безпосередньо заступнику міністра внутрішньої безпеки США.

Служба громадянства та імміграції США є державною установою й несе відповідальність за управління процесами імміграції та натуралізації, дотримання імміграційної політики держави та її пріоритетів, забезпечення цілісності імміграційної системи США. Ця організація є особливо важливою для потенційних іммігрантів, адже саме тут вирішуються практично всі питання, пов’язані з імміграційними процесами, а також більша частина питань неімміграційного характеру.

Служба громадянства та імміграції США була створена 1 березня 2003 року на підставі Закону про національну безпеку (2002 р.), відповідно до якого було ухвалено рішення про ліквідацію Служби натуралізації та імміграції (Immigrationand Naturalization Service, INS) і передачу її функцій трьом новоствореним урядовим агенціям під егідою Департаменту внутрішньої безпеки США.

На сьогодні Служба громадянства та імміграції США є однією з найбільших державних установ США. Понад 18 тис. державних службовців працюють у 250 офісах Служби громадянства та імміграції США, розкиданих по всьому світу. Щодня ці офіси відвідують орієнтовно 25 тис. осіб, службовці відповідають більш ніж на 80 тис. телефонних дзвінків, більше 100 тис. осіб відвідують веб-сайт Служби громадянства та імміграції США.

Служба громадянства та імміграції США надає такі послуги:

1. Отримання громадянства США, включаючи відповідний процес натуралізації. Ця послуга дозволяє стати громадянином США шляхом натуралізації за умови наявності бажання, а також наявності прав, передбачених американським законодавством. У разі затвердження прохання Службою громадянства та імміграції США, особі буде призначена процедура прийняття Присяги на вірність.

2. Імміграція членів сім’ї. Цей сервіс дозволяє громадянам США і постійно проживаючим особам привезти в США своїх близьких родичів для спільного проживання і роботи.

3. Робота в США. Служба громадянства та імміграції США управляє процесами, які дозволяють особам з інших країн працювати в США. Деякі з таких можливостей є тимчасовими, а деякі інші відкривають шлях до отримання Грінкарти.

4. Перевірка на відповідність закону права людини працювати в США. Служба громадянства та імміграції США здійснює управління системою, яка дозволяє роботодавцям із США за допомогою електронного доступу до баз даних перевіряти, чи має право той або інший суб’єкт приймати на роботу іноземного працівника з метою законно трудитися в США.

5. Гуманітарні програми. Служба громадянства та імміграції США управляє гуманітарними програмами, які надають захист як на території США, так і за її межами, особам, які вимушено залишили свої країни в результаті війни, голоду, громадянської та політичної нестабільності, а також тим, хто вимушений покинути свої країни, щоб уникнути ризику смерті і тортур від рук переслідувачів.

6. Усиновлення. Служба громадянства та імміграції США управляє першими кроками процесу з усиновлення американськими громадянами дітей з різних країн. Щорічно через офіси Служби громадянства та імміграції США проходить орієнтовно 20 тис. процесів з усиновлення дітей.

7. Громадянська інтеграція. Служба громадянства та імміграції США проводить інструктаж та стажування з питань прав і обов’язків громадян США, надає іммігрантам інформацію та інструменти, необхідні для успішної інтеграції в американську громадянську культуру.

8. Надання генеалогії (родоводу). Служба громадянства та імміграції США на платній основі надає послуги істориків та інших дослідників, які мають регулярний доступ до історичних записів про імміграцію та натуралізацію.

Імміграційна та митна поліція США (US Immigrationand Customs Enforcement) займається боротьбою з незаконною імміграцією, з сексуальним насильством щодо неповнолітніх, з розповсюдженням дитячої порнографії, з торгівлею людьми з метою їх сексуальної експлуатації тощо та боротьбою з порушеннями авторського права, наприклад, конфіскує доменні імена в зонах, які адмініструють американські організації (Com, Net, Org), у сайтів, які не відповідають, на думку ІСЕ, законодавству США, і домагається екстрадиції їх адміністраторів.

Site Footer