Національна культура

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА – 1) форма існування культури, яка пов’язана з особливостями традицій і фольклору певного етносу та використовує історично зумовлені форми організації та функціонування професійного мистецтва, науки, освіти, що містять потенціал подальшого розвитку й ускладнення всіх сфер культурного самовираження нації; 2) культура нації, яка утворюється як політичне та державницьке явище на певному історичному етапі розвитку цивілізації.

© Овчаренко С.В.

Site Footer