Касетні проекти місцевого розвитку

КАСЕТНІ ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – проекти, що згодом (при отриманні позитивних результатів упровадження у певній територіальній громаді) можуть утворити на базі єдиної проектної ідеї “касету” споріднених проектів, які за схожості умов можуть упроваджуватися в інших територіальних громадах, і характеризуються такими ознаками: тиражують кращі практики місцевого самоврядування, зокрема зарубіжні, маючи більш широке, ніж тільки соціальне, спрямування; просуваються до зацікавлених громад на основі координації дій органом місцевого самоврядування районного чи обласного рівнів або агенцією регіонального розвитку, регіональним проектним офісом, які мають узагальнену інформацію про результати проектної діяльності на відповідній території та результати бенчмаркінгу території; співфінансуються відповідною територіальною громадою – замовником проекту та регіональними програмами (фондами) підтримки розвитку місцевого самоврядування на відповідній території; при їх упровадженні іншими зацікавленими громадами визнається пріоритетність інновації громади – розробника (власника) ідеї базового проекту, що передбачає потенційну можливість виплати певної матеріальної чи моральної компенсації за використання інтелектуальної власності.

© Шаров Ю.П.

Site Footer