Неоменеджеризм

НЕОМЕНЕДЖЕРИЗМ –

механізм публічного управління, що передбачає функціонування суспільно-політичних мереж як сукупності інтегрованих державних та недержавних утворень у різних сферах суспільного життя, учасники яких взаємодіють між собою на підставі спільного інтересу, ресурсної залежності, горизонтальних формальних і неформальних відносин, пронизаних культурою консенсусу з метою спільного розв’язання суспільно значущих проблем.

© Клименко І.В.

Site Footer