Міжнародний трудовий кодекс

МІЖНАРОДНИЙ ТРУДОВИЙ КОДЕКС – 1) систематизований, але позбавлений обов’язкової юридичної сили збірник міжнародних правових норм, виданих Міжнародною конференцією праці в 1939, 1941 та 1951 рр.; 2) сукупність конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, спрямованих на регулювання найбільш важливих аспектів соціально-трудових відносин (на сьогодні прийнято 189 конвенцій і 205 рекомендацій).

© Древаль Ю.Д.

Site Footer