2.1. Вибір виду підприємництва та відповідальність за заняття протизаконною підприємницькою діяльністю

Підприємницька діяльність — це діяльність, яка не заборонена чинним законодавством, спрямована на отримання доходу і ведеться за рахунок коштів власника. Існують такі види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна, фінансова, посередницька, страхова, які підприємець обирає самостійно, без примусу з боку держави.

Виробнича діяльність — це діяльність у сфері виробництва товарів та послуг; комерційна — у сфері реалізації товарів та послуг; фінансова — у банківській та кредитній сферах; посередницька — по наданню юридичних, економічних та інших видів послуг населенню та підприємствам, при купівлі-продажу товарів (послуг); страхова — по страхуванню життя людей, матеріальних цінностей, підприємницького ризику тощо. В Україні поки що найбільш вигідні фінансове та комерційне підприємництво, а найменш прибуткове — виробниче. Причина цього полягає у тому, що в умовах переходу до ринкової економіки вкладати кошти в розвиток промисловості ризиковано, оскільки ці кошти можуть дати прибуток через кілька місяців, років, а то і принести збиток. Крім того, невпевненість у завтрашньому дні, відсутність чіткої правової бази також призводить до того, що більшість підприємців не ризикує вкладати кошти у сферу виробництва. Проте вкладання коштів у торгівлю, наприклад, більш вигідне, тому що швидкий оборот капіталу й інфляція не встигають обезцінити вкладені кошти.

В Україні заборонена підприємницька діяльність у сферах виробництва зброї, вибухових, токсичних речовин, наркотиків тощо, а обмежується у таких сферах як виробництво алкогольних, тютюнових виробів; мисливської зброї; торгівля алкогольними та тютюновими виробами, медикаментами тощо.

Забороняється роздрібна торгівля алкогольними напоями у дрібно-роздрібній мережі, з рук, з лотків, на ринках (крім розміщених на них підприємствах громадського харчування), а також у необладнаних і непристосованих для зберігання і продажу приміщеннях. У свою чергу при наявності ліцензій, торгівля алкогольними напоями дозволяється, якщо суб´єкт господарювання забезпечив стан приміщень для роздрібної торгівлі вказаними товарами згідно всіх норм, має закрите приміщення з торговельним залом площею не менше 20 м2; в наявності є електронні контрольно-касові апарати або товарно-касові книги; приміщення обладнане відповідним торговельно-технологічним устаткуванням, охороною і протипожежною сигналізацією, має достатнє освітлення, опалення і вентиляцію.

Докладніше про особливості підприємницької діяльності в Україні дивіться Господарський кодекс України, який почав діяти з 01.01.2004 року.

Хто ж має право займатися підприємницькою діяльністю в Україні? Підприємницькою діяльністю мають право займатися як громадяни України, так і іноземні, відповідно до законів України, фізичні та юридичні особи. Згідно із законодавством, зокрема Законом “Про власність”, такою діяльністю можуть займатися підприємства різних форм власності: приватні, колективні, державні, спільні.

Фізична особа-підприємець — це громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, зареєстрований у державних органах і сплачує відповідні податки. Відповідно до чинного законодавства місцеві органи влади мають дати йому дозвіл для заняття певним бізнесом.

Згідно із новим Цивільним кодексом України (ЦКУ) неповнолітнім (від 14 до 18 років) дозволяється бути учасником (засновником) юридичних осіб — фірм, товариств (якщо це не заборонено законом чи установчими документами самої юридичної особи). Тобто, формально з 14 років можна заснувати фірму, а з 16 років реєструватися підприємцем.

У главі 5 Цивільного кодексу України чітко розписані права і обов´язки фізичної особи — підприємця. Так, згідно зі статтею 52 цього кодексу передбачено, що фізична особа — підприємець відповідає за зобов´язаннями, пов´язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Юридична особа — це підприємство, яке веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок у банку, печатку, зареєстроване в органах державної влади тощо (докладніше про це дивіться Главу 7 Цивільного кодексу України). Підприємництво в Україні здійснюється у будь-яких організаційних формах, передбачених Законом, на вибір підприємця чи засновників підприємства.

Подивимось на попереднє питання з іншого боку. Хто не може займатись підприємницькою діяльністю в Україні?

Не допускаються до заняття підприємницькою діяльністю такі категорії громадян: військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Не можуть бути зареєстровані як підприємці особи, які мають непогашену судимість за крадіжку, хабарі та інші корисливі злочини, а також — недієздатні громадяни. Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування. Підприємницька діяльність посадових осіб органів влади обмежується конституцією України (стаття 69).

Таблиця 1

Види покарання за протизаконну підприємницьку діяльність

№ст. Назва статті Зміст Санкція (покарання)
203 Заняття забороненими видами підприємницької діяльності Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Ті ж дії, якщо вони були пов´язані з отримання доходу у великих розмірах, а також якщо вони вчинені особою, раніше судимою за заняття забороненими видами підприємницької діяльності

Штраф від п´ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Позбавлення волі на строк до п´яти років із позбавленням права займати певні посади або обійматися певною діяльністю на строк до п´яти років

204 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів Штраф від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п´яти років із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення
205 Фіктивне підприємництво Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб´єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди банку, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам

Штраф від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Позбавлення волі на строк від трьох до п´яти років

212 Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов´язкових платежів Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов´язкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства… або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи…, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах

Ті ж самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах.

Діяння, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків і зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи фондів коштів в особливо великих розмірах.

Штраф від трьохсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до п´яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Штраф від п´ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п´яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Позбавлення волі на строк від п´яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

225 Обман покупців та замовників Умисне обмірювання, обважування, обраховування, або інший обман покупців замовників під час реалізації товарів, або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмірах.

Ті ж самі діяння, вчинені особою, яка раніше була засуджена за такий же злочин.

Штраф до п´ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Штраф від ста до п´ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Site Footer