Політична влада

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА – здатність однієї людини або групи осіб чи їх об’єднань справляти організаційно-управлінський і регулятивнний вплив на поведінку людей та їх об’єднань у процесі вироблення і впровадження політичних рішень за допомогою волі, авторитету, права, примусу та інших засобів впливу. Історичний розвиток П.в. засвідчує, що, починаючи з епохи Просвітництва, відбувається процес її демократизації. Архаїчні форми здійснення П.в., такі, як насильство, підкорення, поступово змінюються на демократичні – угоду, консенсус, самоврядування. Сучасне розуміння сутності П.в. пов’язане з діяльністю різних соціальних груп, взаємодією, узгодженням та реалізацією їх різноманітних суспільних інтересів. П.в., яка характеризується легальністю, публічністю, обов’язковістю її рішень, моноцентричністю прийняття рішень та легітимністю, набуває ознак політичного панування в суспільстві. П.в. здійснюється на трьох рівнях: державному, політичних партій і громадсько-політичних організацій та на рівні органів місцевого самоврядування. Основними формами П.в. є панування, політичне керівництво, співуправліня та управління.

© Пухкал О.Г.

Site Footer